Vändpunkten

En speciell upplevelse eller ett möte med någon som förstår kan förändra så mycket. Plötsligt känns allt annorlunda och hamnar i ett helt nytt ljus. Nya tankar och drömmar dyker upp och ger kraft att ändra riktning – att vända om.

Viljan och förmågan att lösa konflikter

På de flesta skolor uppstår så gott som dagligen situationer där elever hamnar i konflikt med varandra. Vanligen kan konflikterna lösas med hjälp av lärare och annan skolpersonal. I vissa fall kan elevråd eller kamratstödjande grupper medverka till att hitta lösningar på konflikterna.

Ett annat sätt att lösa konflikter på är att ta hjälp av en opartisk medlare. Man skiljer på medling som sker i samband med att ett brott har begåtts och s.k. skolmedling som tillämpas då konflikter uppstår på skolor.

Fördelen med medling är att i regel löser man konflikten på ett sådant sätt att alla får komma till tals och allt blir utrett. Därmed minskar också risken för att de inblandade ska hamna i en liknande konflikt på nytt.

Brev

 • Saknar självförtroende att föra en normal diskussion

  Att få tag i ett vapen är väldigt enkelt och man skaffar det oftast för att hävda sig i en konflikt. Eftersom man saknar självförtroende att föra en normal diskussion så ersätter man det med en hotfull attityd eller ett vapen. Att det också är en osäker ung man som känner sig kränkt gör det hela till en tidsinställd bomb. Jag har själv varit beväpnad med skjutvapen och inser att det bara är tillfälligheter som gjort att jag inte har skjutit någon.

  Ur en insändare av en ung man som avtjänar fängelsestraff för våldsbrott

Att bryta fördomar och tankemönster

Emerich tror inte på att argumentera mot främlingshat. Hans erfarenhet är att detta snarare gör hatet ännu starkare. Så här förklarar han:

”Så länge människor är uppfyllda av hat är de inte intresserade av sanningen. De är rädda för den. Unga människor söker sig inte till destruktiva kretsar av ideologiska skäl. De gör det för att de inte blivit sedda och älskade. Det är den känslan man måste ta på allvar. I stället för att argumentera emot frågar jag hur de mår och visar på det sättet att jag förstår vad det handlar om. Det är inte så många som gör det. De flesta försöker i stället att motargumentera.”

Den israeliske författaren Amos Oz har skrivit boken ”Hur man botar en fanatiker” och är inne på liknande tankar om hur man kan hjälpa människor att komma ur destruktiva tankemönster. Han betonar att man inte kan hjälpa någon om man inte har förmågan att föreställa sig den andre och sätta sig in i hur denne har det.

Brev

 • Senare insåg jag att det inte gick ihop

  Mina tankar kring nazismen är oklara. Jag kan ibland anse mig själv som nazist. Ett tag hatade jag iranier, sedan negrer och efter det hatade jag alla svartskallar över huvud taget.

  Men senare insåg jag att det inte gick ihop. Främst för att jag själv är en s.k. svartskalle. Anledningen till mitt hat, insåg jag till slut, gick till olika individer och inte folkgrupper. Det spelade ingen roll hur mycket jag sa att jag hatade iranier, somalier osv, det fanns alltid nån som jag tyckte om. Ur mitt eget okunnande har jag insett att det inte finns en enda folkgrupp vars individer är identiska, och de bör därför inte heller dras över en kam. Alla grupper har sina rötägg och bör pga dem inte dras ned. I Sverige kommer det att bli bättre. Jag har aldrigkänt mig utanför pga mitt ursprung.

  Anonym
 • Det finns onda och snälla människor överallt

  Förut var jag emot judar efter allt det de gör mot araber, eftersom jag själv är arab. Men de du sa igår fick mig att tänka efter och då kom jag fram till att det finns onda och snälla människor överallt, spelar ingen roll vilket land man kommer ifrån eller vad man har för religion. Varje människa är alltid älskad av någon, hur mycket gott eller ont man än har gjort.

  Anonym

”Du, hur mår du egentligen?”
En enkel fråga, men samtidigt så betydelsefull.

Frågor till Emerich

 • Elev:

  Vilka argument är bäst om man vill prata en rasist till rätta tror du?

  Emerich:

  Så länge en människa är fylld av hat är det inte sanningen hon vill veta. Att försöka argumentera med en person som säger sig vara rasist är detsamma som att signalera att man inte förstår vad det handlar om. Bästa sättet att nå fram till en person som ”mår dåligt” är genom att visa förståelse och det kan man göra på många olika sätt. Men det viktigaste är att man talar med personen som man talar med sin bästa vän.