Hatet

Hatet kan förgöra en människa – både offer och förövare. Men hur växer hatet fram? Och vad är det som förenar dem som hatar? Är det en gemensam ideologi – eller är det något helt annat? Är hatet i sig en tillräcklig anledning för att skaffa sig en ny men förödande identitet?

Tankar om fördomar

En fördom är egentligen detsamma som en förhandsuppfattning, man dömer före – det vill säga innan man vet. Förhandsuppfattningar är ofta nödvändiga för att vi människor ska kunna tolka och bringa reda i information om vår verklighet. För att kunna ta in något måste vi ha en föreställning om vad vi ska se. Men förhandsuppfattningar är ofta onyanserade och väldigt allmänt hållna, och ibland är de helt felaktiga. För det mesta rättar vi till sådana missuppfattningar efter hand som vi upptäcker hur saker och ting verkligen ligger till, vi samlar erfarenheter och blir klokare.

En fördom skiljer sig från en förhandsuppfattning på så vis att den är kopplad till starka känslor, ofta en negativ inställning till en särskild kategori av människor eller företeelser. Dessa starka känslor kan göra att man bortser från sådan information som motsäger den föreställning man har. Därför låter man sig inte påverkas av det som ens erfarenhet eller förnuft signalerar, utan tolkar om informationen så att den passar in i ens egen ”felaktiga” bild, alltså fördomen.

Alla har fördomar. Men det är först när fördomarna utvecklas till hat och diskriminering som de blir till problem.

Brev

 • Svårt att ändra på

  Människor har så många fördomar. Det är kanske så våld och hat tar sin början. Man vill aldrig lyssna på två sidor, man nöjer sig i stället bara med den ena och börjar själv tycka så. Jag tror att det sätt som människan har är svårt att ändra på, det är nog bara mänsklighet.

  Shireen
 • Brist på kunskap

  Jag ser fördomar som brist på kunskap. Jag bor på en ort med 99,9% vita. Här finns ändå rasism hos många ungdomar och Sverigedemokraterna fick stor framgång i skolvalet på vår gamla skola. De enda invandrare vi träffade var de som kom till vår ungdomsgård och bråkade.

  Martin

Samerna – ett ursprungsfolk som diskriminerats. Den svenska statens syn på ”lapprasen” har genom åren varit starkt nedlåtande och flera åtgärder inom skol- och bosättningspolitiken har haft sin grund i en uppenbar diskriminering. Bilden är tagen omkring år 1900.

Fakta

 • Rädsla för det främmande

  Främlingsrädsla grundar sig i oro och rädsla för det främmande. Denna rädsla kan leda till myter och fördomar. Människor har generellt lätt att tänka i termer av vi och dom. I en vi-grupp har man mycket gemensamt: språk, traditioner, beteende, normer, kultur, historia osv. ”Dom andra” ser man som underliga, opålitliga, hotfulla och farliga. ”Dom andra” kan vara människor som kommer från andra länder, eller som har en annorlunda sexuell läggning eller som bara bär sig lite annorlunda åt. Ju mindre man vet om andra människor, desto lättare är det att ha fördomar om dem. Det är lätt att tolka det man inte förstår som konstigt, och sedan är mytbildningen igång och fördomarna växer sig starka och sprids till fler och fler.

  Om vi i stället kan försöka se och tänka att ”det är så här vi människor fungerar”, så kanske olikheterna inte är så stora. För saken är den att vi har otroligt mycket gemensamt, vi människor. Vi känner glädje och sorg, vi upplever kärlek, saknad, framgångar och motgångar osv. Vi har kort sagt samma behov i våra liv. Om man tar fasta på detta så blir det enklare att förstå att alla människor har ett värde och därför förtjänar att behandlas med respekt.

Brev

 • Alla har fördomar och är rädda för något nytt

  Jag tror att alla har förutfattade meningar om något. Jag tror t.ex. att alla bögar är fjolliga och feminina och att många invandrare är osäkra och därför trackar ner på folk. Jag tror att alla har en del i främlingsfientligheten. Alla har fördomar och är rädda för något nytt. Människor måste bli mer öppna för nya saker och inte ha förutfattade meningar. Det kan bli svårt, och för att vara realist tror jag aldrig det kommer att hända. Men skulle det inte vara underbart om det hände?

  Cecilia

Vad krävs för att få betraktas som svensk?

Brev

 • Fruktar det vi inte känner till

  Jag är rädd. Jag är inte rädd för ”främlingar”, men jag är rädd för hur de bemöts och vad det gör med dem. Vi människor fruktar det vi inte känner till och vänder oss mot det. Vi blir fientliga mot det okända. Jag skulle önska att det inte var så. Rädslan och fientligheten är störst bland dem som inte mött och lärt känna så många ”främlingar”. På den lantliga glesbygden finns få invandrare men mycket fientlighet, rasism rentav. Så är det t.ex. där jag bor. Här är många ungdomar rasistiska, öppet och uttalat, i sympati med sina trångsynta föräldrar. Detta beror på att dessa människor inte möter fler än ett tiotal invandrare i sin vardag, kombinerat med den bild de får genom media, där invandrare ofta spelar en mindre fördelaktig roll.

  Rebecka

Brev

 • Man skulle behöva släppa fram alla fördomar

  Jag tror att man skulle behöva släppa fram alla fördomar och funderingar som människor har och INTE fördöma dem som fördomar det första man gör. Saker kan missuppfattas, saker kan ses på olika sätt.

  Anonym
 • Jag räknar inte dig som invandrare

  En gång pratade en kille skit om invandrare när jag var med. Då sa jag: ”Tack för att du tycker så om mig med.” Då sa han: ”Men jag räknar inte dig som invandrare, jag räknar dig som svensk.” (För att jag pratar flytande svenska.)

  Elly
 • Fördomar bland vanligt folk

  Det finns många fördomar bland så kallat ”vanligt folk” om hur invandrare är, speciellt när man inte själv känner några.

  Helena
 • Hon försökte göra en rasist av mig

  Jag har en farmor som är anti-semitisk och hon har försökt förklara för mig varför judar är dåliga. Med den inställningen började jag på en ny skola och där var det några judar. Men jag visste inte om det från början och tyckte de var mycket trevliga. Sen, när jag fick veta att de hade en annan religion, då började jag tycka illa om farmor för att hon försökte göra en rasist av mig.

  Pavlo
 • Är det fel att tycka så?

  ”Är det fel att tycka så?” Denna skola är en blandning av olika raser, kulturer och religioner och folk utifrån tror att alla kommer överens, men så är det inte alls. Här finns fördomar om hur man klär sig, vad man tror på och hur man beter sig. Alla har en egen uppfattning om hur man ska vara och se ut. Jag själv har något emot turkarna i skolan, jag tycker inte om deras sätt att vara. De har en slags dubbelmoral, hemma är det si och i skolan är det så. Är det fel att tycka så? Vår skola är full av fördomar. Om det fanns någon jude på vår skola så är jag säker på att han/hon inte skulle våga säga att han/hon var jude. Om du bara visste vilka fördomar det finns i denna skola.

  Anonym
 • Det rår inte turkarna i dag för

  Jag är grekinna och tillhör grekisk-ortodoxa kyrkan. Jag vill påpeka att fastän judarna dödade Jesus så behöver ju inte dagens judar betala för det. Det är samma sak med turkarna som hade Grekland ockuperat i 500 år. Men det rår inte turkarna i dag för.

  Afrodite