Förintelsen

Vad hände under Förintelsen? Hur kunde detta ske? Vem eller vilka bar ansvaret? Vad hade kunnat förhindra det som hände? Och vad kan förhindra att det någonsin sker på nytt?

De som förnekar Förintelsen

Bevisen för att Förintelsen har ägt rum är övertygande, även om man kan tvista om vissa detaljer. Ändå finns det människor som ifråga-sätter eller helt förnekar att detta skett. Förintelseförnekelse kallas uppfattningen att Förintelsen inte ägde rum alls, eller inte hade den omfattning som brukar beskrivas. I Sverige har nynazistiska organisationer och Radio Islam gjort sig kända som förintelseförnekare.

Varför förneka Förintelsen?

Redan sommaren 1945 spreds påståenden om att Förintelsen aldrig ägt rum. Motivet till att förneka Förintelsen är ofta att rentvå nazismen eller att missakta den judiska folkgruppen. Förintelseförnekare fokuserar ofta sin förnekelse på de judiska offren, men förnekar inte alltid att zigenare, homosexuella och andra mördades.
Förnekarnas argument

Förintelseförnekare brukar ifrågasätta vissa av de fakta och de vittnesmål som finns om Förintelsen, för att förändra perspektivet på ett sådant sätt att själva mördandet av judar förminskas. Genom att ifrågasätta exempelvis fakta om antalet dödade eller lyfta fram något vittne som lämnat falska upplysningar vill man skapa en osäkerhet och misstänkliggöra det vi vet om Förintelsen i dag. Om ett vittne ljugit så kan alla ha ljugit, menar man. Men det finns oändligt många fler vittnen till Förintelsen än till dess motsats. Vittnen finns bland både offer och förövare. Därutöver finns det fotografier, filmer, dokument och fynd (gasbehållare, hår och stora mängder ägodelar från offer) som bevisar att Förintelsen ägt rum.

Ett av de vanligaste argumenten mot Förintelsen är att de flesta dog av andra orsaker än genom gasning. Ingen seriös forskare har dock påstått att alla dödades i gaskamrar. Stora mängder dödades t.ex. genom massavrättningar. Bara vid Babij Jar utanför Kiev mördades över 30 000 judar under två dagar 1941. År 1942 började man använda gaskamrar. Den mest avancerade användningen av gaskamrar skedde i Auschwitz där totalt 1,1–1,4 miljoner människor dödades. Rudolf Höss, som var SS-kommendant för Auschwitz, sade själv att 2,5 miljoner människor dog där. Men den siffran ser även de som inser att Förintelsen ägt rum som en överdrift.

Det är tyvärr omöjligt att veta det exakta antalet dödsoffer eftersom nazisterna förstörde många bevis; brände dokument och sprängde gaskamrarna.
Det höga antalet förintelseoffer bekräftas dock av bl.a. Adolf Eichmann, som var nazisternas ansvarige för utrotningen, och av beräkningar gjorda av de länder som fick delar av sin befolkning deporterad eller avrättad.

Myter och falska dokument

Förnekarna använder sig gärna av ett vetenskapligt språk eller hänvisar till s.k. rapporter för att stärka sina påståenden. Att dessa rapporter i sig är ovetenskapliga kommer förstås inte fram.

I andra fall skiner gamla antisemitiska myter igenom. En sådan är att judarna hittat på allt för att tjäna pengar eller för att de vill öka sin makt. Detta har sitt ursprung i den gamla myten om Sion vises protokoll, en rysk förfalskning från 1905 där det hävdades att judarna tänkte ta över världen. I den nazistiska propagandan moderniserades detta protokoll och fick namnet ZOG – Zionist Occupation Government.

Historierevisionism – att ifrågasätta historien

En del av Förintelseförnekarna ansluter sig till de s.k. historierevisionisterna.

Historierevisionism behöver inte alltid innebära att man förnekar Förintelsen, utan handlar om att ifrågasätta och kritiskt betrakta den kunskap som finns om olika historiska händelser. Men ofta förknippas historierevisionism med ifrågasättande av Förintelsen. Kända historierevisionister som ifrågasätter Förintelsen är t.ex. Robert Faurisson, David Irving och Ernst Zündel.

Brev

 • Det fanns en jude vid namn Morel …

  --- Jag vet också att någonting har hänt, men spekulationer om antal människor kan man aldrig bekräfta tror jag. Vanligen sägs det minst 6 miljoner, men det finns även läroböcker som säger 5 miljoner. Det finns också forskare som säger mellan 2 och 6 miljoner. Man vet aldrig hur många, men någonting har hänt, det tror jag.

  Alla har ju sin egen ideologi och jag har min. Jag har personligen inte haft något ont mot judar men jag tycker ändå att det är fel att kalla sig för ”det utvalda folket” som judarna kallar sig för. Är inte det rasism?

  Likadant som tyskarna angrep judarna, angrep judar tyskar efter kriget. Det fanns en jude vid namn Morel som var 26 år när han tillfångatog tyskar och satte dem i koncentrationsläger. Skyldiga som oskyldiga torterades de och dödades. Minst 700 000 tyskar dog under denne bestialiske man. Men sådana historier är ju självklart påhittade och bör inte publiceras, eftersom de inte är trovärdiga säger man.

  Jag såg mig inte förändrad efter din föreläsning och det är jag stolt över. Men det var intressant att höra på. Däremot tror jag aldrig att vi får höra en som varit med i Morels läger! ---

  Alda

Ur Emerichs svar till Alda:

”Dokument som är tillgängliga för alla”
Hej Alda! --- Nazisternas förbrytelser hör till de mest dokumenterade i mänsklighetens historia. Det finns flera tusen dokument som nazisterna inte lyckats förstöra. Men jag är övertygad om att varken du eller någon av dina ”kompisar” någonsin sett ett enda av dessa äkta dokument som förvaras i flera riksarkiv runt om i världen, de flesta i Tyskland. Riktiga dokument som är tillgängliga för alla människor som söker sanningen.

Tyvärr verkar du ännu inte mogen (hoppas jag har fel!) att konfronteras med sanningen. Men du har gjort något som en riktig rasist aldrig skulle göra, nämligen att du har lyssnat på mitt föredrag samt även gjort dig mödan att skriftligt förmedla dina tankar och synpunkter. Jag vill gärna tolka detta som något positivt. Så länge vi kan prata med varandra, och så länge vi kan lyssna på varandra, finns det alltid hopp. Där orden slutar tar våldet vid!

Goda och onda människor, psykopater och fanatiker finns bland alla folkgrupper. Det är sant att det finns en mindre procent fanatiska judar som betraktar sig som ”utvalda”. Det är sant att det funnits och finns även bland judar människor som begått förbrytelser. Nyligen har en jude mördat en judisk statsminister i Israel. Men allt detta kommer förblekna i dina ögon den dagen du konfronteras med den verkliga sanningen om nazisternas förbytelser mot miljontals oskyldiga människor!

Den dagen du vill ha klarhet och kunskap om sanningen får du gärna höra av dig, jag lovar att vägleda dig till de riktiga bevisen och kanske en medmänskligare syn på tillvaron. ---

/ Emerich Roth