Emerichfonden – mot våld, för medmänsklighet

Emerichfonden bildades 1994 på initiativ av Emerich Roth, som överlevde förintelsen under andra världskriget. Fondens syfte är att uppmuntra ungdomar i grundskolan och gymnasiet till aktiviteter som motverkar våld och främlingsfientlighet samt bädda för en trivsam och medmänsklig skolmiljö. Detta görs bland annat genom årliga pristävlingar.

Skolornas Fredspris

Tävlingen ”Skolornas Fredspris” belönar projekt som verkar för att bekämpa våld, mobbning och främlingsfientlighet och främjar medmänsklighet. Särskilt prioriteras goda resultat som uppnås i samarbete mellan elever och lärare – gärna skolor emellan.

Elever från Daltorpskolan tar emot 3:e priset i 2010-års upplaga av Skolornas Fredspris. Priset delades ut av Carin Götblad, länspolismästare i Stockholm.

Eldsjälspriset

Eldsjälspriset delas ut till elever, lärare, skolpersonal eller föräldrar som med speciellt engagemang bidragit till positiva förändringar i skolan. Dessa kan nomineras av personer med anknytning till skolan.

Uppsatstävlingen

Emerichfondens årliga uppsatstävling arrangeras i samarbete med DN och är öppen för alla gymnasieelever. 2011 års uppsatsämne var ”Vad kan vi lära av historien?”.

Vinnarna i uppsatstävlingen 2010: Jorunn Hellman, William Ahlinder och Vera Gulbrandsen.

27Januaripriset

Den 27 januari 1945 befriades koncentrations- och förintelselägret Auschwitz. Till minne av denna dag har Emerichfonden instiftat 27 januari-priset, som delas ut till skolor som med stort engagemang arbetar för att hålla minnet av förintelsen levande och i förlängningen motverkar att historien upprepar sig. Priset avser bidrag för en resa till ett valfritt koncentrationsläger.

Vill du veta mer om tävlingarna och Emerichfondens arbete? Besök www.emerichfonden.nu