Vägen ut ur hatet – ett livsviktigt läromedel

Emerichfondens ”Vägen ut ur hatet” är ett läromedel om hatets och ondskans mekanismer. Använd materialet som diskussionsunderlag för hur eleverna tillsammans kan motverka våld och främlingsfientlighet. Materialet består av en bok, sju filmer, ett övningshäfte och den här sajten.

Boken

I tjugo år har Emerich Roth föreläst på Sveriges skolor om vad hatet kan göra med en människa och vad som krävs för att sluta hata. Genom åren har han fått tusentals brev från elever som har velat dela med sig av sina tankar och erfarenheter om utanförskap, rasism, våld och svåra livsproblem – men även om kärleksfulla familjer, kamratskap, gemenskap och vad man kan göra för att hjälpa varandra. Boken, med titeln ”Vägen ut ur hatet”, bygger på ett urval av breven.

Boken finns i sin helhet här på sajten. För att komma till boken, klicka här.

Filmerna

Emerichfonden har låtit producera sju filmer, som bland annat skildrar förintelsen, hatets främsta orsaker och en före detta nynazists tankar och liv.

Förintelsens ögonvittne
Emerich Roth berättar om sina upplevelser under andra världskriget. Hans berättelse kompletteras med arkivbilder och nyinspelade dramatiseringar.

Att hata andra som sig själv
Carl Wennerstrand berättar om sitt liv som nynazist.

Vägen ut ur hatet
En film som är ihopklippt av de två filmerna Förintelsens ögonvittne och Att hata andra som sig själv.

Hatets främsta orsaker
Emerich Roth föreläser för en skola om hatets bakomliggande orsaker, under andra världskriget och i dag.

Resan till Auschwitz
Vi följer sex elever på en resa till koncentrations- och förintelselägret Auschwitz.

Skolornas Fredspris
Vi besöker St Illiansskolan som vann Emerichfondens pris 2009.

Elever ställer frågor till Emerich Roth
Emerich Roth besvarar frågor om förintelsen, koncentrationslägret och sitt arbete med ungdomar.

Övningshäfte

Övningshäftet fungerar som stöd vid användning av materialet i undervisningen. Häftet innehåller förslag på ett antal övningar och diskussioner kring de teman som boken, filmerna och den här sajten tar upp.

Sajten

Den här sajten bygger till stor del på boken, men är större och interaktiv. Eleverna kan ta del av andras berättelser om hat, våld och främlingsfientlighet – men även dela med sig av sina egna tankar och erfarenheter. Dåtid varvas med nutid, texter varvas med bilder och filmer. Visa sajten kan du genomföra elevuppgiften ”Skriva brev till Emerich”.

Vill du beställa läromedlet? Klicka här.