Skriv brev till Emerich

I läromedlet ”Vägen ut ur hatet” finns en elevuppgift som kallas ”Skriv brev till Emerich”. Uppgiften manar till reflektion och stärker elevernas förmåga att kommunicera sina åsikter och känslor.

Om uppgiften

Tanken är att eleverna via sajten skriver ett brev till Emerich Roth där de lättar sitt hjärta, delar med sig av sina åsikter eller uttrycker en önskan om framtiden. Brevet kan handla om hat, våld, orättvisa, mobbning, främlingsfientlighet, feghet, tystnad … Eller om lycka, hopp, lojalitet, medmänsklighet eller kamratskap. Bestäm ramarna eller låt klassen skriva fritt – det är upp till dig.

Uppgiften till eleverna

Gå till ”Mina klasser” och skapa en digital klasslista. Skriv sedan ett brev till klassen, där du berättar vad uppgiften går ut på, när du vill ha in den, etcetera.

Uppgiften i retur

När uppgifterna trillar in på ”Min sida” kan du välja att enbart godkänna. Då kan ingen läsa brevet förutom du. Du kan även välja att godkänna och publicera brevet i berättelsebanken. Då kan vem som helst läsa brevet. Du bör stämma av med eleverna om du är bekväma med att brevet publiceras eller inte. Vid publicering av misstag kan du enkelt avpublicera brevet.