Så använder du läromedlet

Läromedlet ”Vägen ut ur hatet” består av en bok, ett antal filmer, ett övningshäfte och den här sajten. Använd materialet som diskussionsunderlag för hur eleverna tillsammans kan motverka våld och främlingsfientlighet.

Boken ”Vägen ut ur hatet”

Boken "Vägen ut ur hatet"

Boken består av sex kapitel på följande teman: Barnet, Resan, Hatet, Förintelsen, Vändpunkten och Livet. Kapitlen behöver inte läsas i den ordning de är skrivna; det går bra att hoppa fram och tillbaka i boken. Boken finns i sin helhet här på sajten. För att komma till boken, klicka här.

Filmerna

 "Vägen ut ur hatet" och "Förintelsens ögonvittne"

Filmerna är fristående. Det är alltså inte nödvändigt att visa alla filmerna för klassen. Välj den eller de filmer som du tycker är relevanta för den undervisning du vill bedriva. För att komma till filmerna, gå till Berättelsebanken och klicka på ämne "Film" under sökrutan.

Sajten

Den här sajten innehåller hela boken samt stora delar av filmmaterialet. På sajten finns även den interaktiva elevuppgiften ”Skriv brev till Emerich”, där eleverna kan berätta om något som berör dem utifrån de ramar som du som lärare sätter. För att komma till ”Skriv brev till Emerich”, klicka här.

Övningshäftet

Övningshäftet

Övningshäftet innehåller övningar som hjälper eleverna att bearbeta boken och filmerna. Häftet innehåller även övningar som tränar förmågor såsom att argumentera, analysera, reflektera och tänka kritiskt.

Övningarna är kopplade till kunskapskraven i samhällskunskap, historia, religion och svenska. Det finns även övningar som går ut på att skapa en teateruppsättning, en utställning eller att framställa bilder.

De flesta övningarna kan besvaras skriftligt, men bör kompletteras med samtal och diskussioner. Det finns även övningar riktade direkt till dig som lärare.

I materialet finns även en längre text om förintelsen. Textens syfte är att komplettera de läroböcker som skolan normalt använder.