Läromedlet ”Vägen ut ur hatet” består av en bok, ett antal filmer, ett övningshäfte och den här sajten. Använd materialet som diskussionsunderlag för hur eleverna tillsammans kan motverka våld och främlingsfientlighet. ”Vägen ut ur hatet” är ett läromedel för högstadiet och gymnasiet.

En uppsättning av materialet kostar 472 kr + moms, totalt 500 kr plus fraktkostnad.
En klassuppsättning (25 Böcker, 1 DVD, 2 Övningshäften) kostar 2.735 kronor + moms, totalt 2.900 kr plus fraktkostnad, vilket är självkostnadspris. Varje ytterligare exemplar av läroboken kostar 71 kr + moms, totalt 75 kr plus fraktkostnad.
Läs mer som materialet här >>

Du kan beställa materialet till din klass/dina klasser genom att fylla i formuläret nedan.

Beställ materialet