Hjälp eleverna att öppna ögonen

Hej lärare! Vi på Emerichfonden har tagit fram ett läromedel som hjälper eleverna att reflektera över hat, våld och främlingsfientlighet – och hur det kan motverkas.

Undervisar du i historia, samhällskunskap, religion eller svenska? Eller kanske i bild eller drama? Det spelar ingen roll; du kan använda dig av läromedlet ”Vägen ut ur hatet” på många olika sätt.

Läromedlet utgår från förintelsen och är tänkt att inspirera eleverna att fundera, diskutera och dela med sig av sina egna upplevelser och tankar om hat, våld och främlingsfientlighet – men även om kärlek, rättvisa och lojalitet. I förlängningen syftar läromedlet till att hjälpa eleverna att utveckla ett etiskt förhållningssätt och stärka sin självkänsla.