SKOLA

I den bästa av världar är skolan en trygg, inspirerande plats där eleverna vidgar sina vyer. Lärarna är förebilder och klasskamraterna vänner. Men riktigt så rosaskimrande är sällan skolan. Vissa elever upplever tristess, andra ett rent helvete med mobbning och utfrysning.
Här kan du ta del av vad andra säger om skolan – och dela med dig av din erfarenhet och dina tankar – och ställa frågor.

Vägen ut ur hat...:

 

Här kan du diskutera vad som helst som surrar i ditt huvud: hat, våld, feghet, kärlek, vänskap, rädsla, hopp … Berätta vad du har upplevt. Ställ frågor. Dela med dig av dina grubblerier. Få respons från medlemmar som tycker precis som du – eller precis tvärtom. Ordet är fritt! Använd det med respekt.

0 kommentarer