MOBBNING

Det kan vara en blick, en viskning, ett flin. Eller en spark mot smalbenet och öppet hån. ”Du duger inte!” Man brukar prata om mobbare och mobbade. Men det finns även en tredje grupp: de som står tysta bredvid och tittar på. Ett sådant beteende kan döda! Tänk bara på Hitler. Han kunde genomföra sina sjuka idéer just för att den stora massan inte sa ifrån.
Här kan du ta del av vad andra säger om mobbning – och dela med dig av din erfarenhet och dina tankar – och ställa frågor.

Vägen ut ur hat...:

 

Här kan du diskutera vad som helst som surrar i ditt huvud: hat, våld, feghet, kärlek, vänskap, rädsla, hopp … Berätta vad du har upplevt. Ställ frågor. Dela med dig av dina grubblerier. Få respons från medlemmar som tycker precis som du – eller precis tvärtom. Ordet är fritt! Använd det med respekt.

0 kommentarer