Forum

Ordet är fritt

Varmt välkommen till forumet! Här kan du diskutera vad som helst som surrar i ditt huvud: hat, våld, feghet, kärlek, vänskap, rädsla, hopp … Berätta vad du har upplevt. Ställ frågor. Dela med dig av dina grubblerier. Få respons från medlemmar som tycker precis som du – eller precis tvärtom. Ordet är fritt! Använd det med respekt.

  Ämnen Kommentarer
Vissa minns sin barndom som en enda lång sommardag. Glass, kramar, såpbubblor, bubblande skratt och sockerkaka hos mormor. Andra får en fiktiv spark i solar plexus vid blotta tanken på barndomen. Några minns den inte alls. Här kan du ta del av vad andra säger om barndomen – och dela med dig av din erfarenhet och dina tankar – och ställa frågor.
1 0
För många är familjen tryggheten i livet, en stor famn där man kan vara sig själv. För andra är hemmet den värsta platsen i världen. En plats fylld av ångest, osäkerhet, kanske till och med hat. Att kliva över tröskeln – eller höra nyckeln i låset – kan räcka för att hjärtat ska börja rusa av skräck. Här kan du ta del av vad andra säger om familjen – och dela med dig av din erfarenhet och dina tankar – och ställa frågor.
1 0
I den bästa av världar är skolan en trygg, inspirerande plats där eleverna vidgar sina vyer. Lärarna är förebilder och klasskamraterna vänner. Men riktigt så rosaskimrande är sällan skolan. Vissa elever upplever tristess, andra ett rent helvete med mobbning och utfrysning. Här kan du ta del av vad andra säger om skolan – och dela med dig av din erfarenhet och dina tankar – och ställa frågor.
1 0
Vissa har bara en kompis, andra kan fylla en hel buss. Och så finns det de som upplever att de inte har en endaste kompis i hela världen. Men det är inte bara antalet som räknas, utan också hur nära varandra man är. Här kan du ta del av vad andra säger om vänskap och kompisar – och dela med dig av din erfarenhet och dina tankar – och ställa frågor.
1 0
Det kan vara en blick, en viskning, ett flin. Eller en spark mot smalbenet och öppet hån. ”Du duger inte!” Man brukar prata om mobbare och mobbade. Men det finns även en tredje grupp: de som står tysta bredvid och tittar på. Ett sådant beteende kan döda! Tänk bara på Hitler. Han kunde genomföra sina sjuka idéer just för att den stora massan inte sa ifrån. Här kan du ta del av vad andra säger om mobbning – och dela med dig av din erfarenhet och dina tankar – och ställa frågor.
1 0
Alla slänger ibland ur sig saker i stil med ”jag hatar blodpudding” eller ”jag hatar måndagar”. Sedan rycker vi på axlarna och tänker inte mer på det. Men riktigt hat går inte att skaka av sig. Riktigt hat är ett livsfarligt gift som kryper in i varenda cell i hela kroppen. Och det finns bara ett motgift: kärlek. Här kan du ta del av vad andra säger om hat – och dela med dig av din erfarenhet och dina tankar – och ställa frågor.
0 0
Kärleken har ingen början och inget slut. Kärleken är en enorm, bubblande kraft som är totalt gränslös. Den bryr sig inte om utseende, nationalitet, ålder eller framgång. Kärleken föds i familjen och kan växa sig så stor att man älskar hela världen. Vem älskar du? Och vem känner du dig älskad av? Här kan du ta del av vad andra säger om kärlek – och dela med dig av din erfarenhet och dina tankar – och ställa frågor.
0 0
Våld kan vara en örfil eller en kraftig spark mot skallen. Det kan ske ute på gatan eller i hemmet. Det kan leda till blåmärken eller döden. Våld är hat i handling. Det märkliga med våld är att man sällan slår den man hatar. I stället ger man sig på någon helt annan. Här kan du ta del av vad andra säger om våld – och dela med dig av din erfarenhet och dina tankar – och ställa frågor.
0 0
Rasism är att förtrycka andra människor med ursäkten att de tillhör en annan, lägre ras. Nazisterna i Tyskland ansåg att det fanns en arisk ras som var mycket bättre än andra. De ansåg också att alla judar borde dö. Faktum är att alla människor på jorden tillhör en och samma ras – den mänskliga rasen. Här kan du ta del av vad andra säger om rasism – och dela med dig av din erfarenhet och dina tankar – och ställa frågor.
0 0
En alkoholist har blivit kysst av spriten. Begäret till ölen, vinet, drinken är så starkt att det mesta kommer i andra hand. Jobbet, hemmet, till och med barnen. Att ha en förälder som super är att leva i ständig ovisshet. Är mamma full när jag kommer hem? Blir det någon middag i kväll? Här kan du ta del av vad andra säger om alkoholism – och dela med dig av din erfarenhet och dina tankar – och ställa frågor.
0 0
Alla människor känner sig ensamma ibland, det är en del av livet. Men vad gör man när den där ensamheten känns som ett av universums svarta hål? När jaget sugs in i totalt mörker och man inte kan ta sig ur? När livet känns fullkomligt meningslöst? Här kan du ta del av vad andra säger om ensamhet – och dela med dig av din erfarenhet och dina tankar – och ställa frågor.
0 0
Vad går du och tänker på? Vad gör dig glad, arg, inspirerad, förbannad? Varför tror du att människor begår onda handlingar? Och hur kan man finna vägen ut ur hatet? Här kan du ta del av vad andra säger om livet i stort – och dela med dig av din erfarenhet och dina tankar – och ställa frågor.
0 0
Alkoholisten som blev nykter. Nynazisten som bröt med sitt gäng. Mobbaren som sa förlåt. Det är alltid möjligt att förändra sitt liv till det bättre. Frågan är bara: hur? För många är det en specifik händelse eller tanke som får dem att nå punkten där de vänder om – vändpunkten. Här kan du ta del av vad andra säger om vändpunkter i livet – och dela med dig av din erfarenhet och dina tankar – och ställa frågor.
0 0